Glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een aandoening waarbij de zenuwvezels in het oog langzaam afsterven. Door het afsterven van de zenuwvezels wordt het gezichtsveld uiteindelijk steeds kleiner en ontstaat er ‘kokerzien’. Als de zenuwvezels in het oog uiteindelijk beschadigd zijn kunnen deze helaas niet meer herstellen. Daarom is het belangrijk om glaucoom zo vroeg mogelijk op te sporen.

De hoofdoorzaak van het afsterven van de zenuwvezels in het oog is een te hoge oogdruk. Oogdruk is echter niet de enige oorzaak, maar meer een belangrijke risicofactor. Sommige mensen hebben een hoge oogdruk, maar geen glaucoom. Terwijl anderen een normale oogdruk hebben, maar toch glaucoom krijgen.

glaucoom gezichtsveld
Voorbeeld van gezichtsvelduitval bij glaucoom

Hoe weet ik of ik glaucoom heb?

Als u glaucoom hebt voelt of merkt u daar in het begin meestal niets van. Pas in het eindstadium van de aandoening, als het gezichtsveld sterk afgenomen is (zie plaatje hieronder) merkt u pas dat er iets aan hand is. Helaas is er dan vaak al veel schade aan de oogzenuw en zenuwvezels ontstaan die niet te herstellen is.

Is glaucoom erfelijk?

Glaucoom kan erfelijk zijn. Als er glaucoom in uw naaste familie (vader, moeder, broer of zus) voorkomt dan hebt u een grotere kans om zelf ook glaucoom te krijgen.

Zijn er (naast erfelijkheid en oogdruk) ook andere risicofactoren voor glaucoom?

Er zijn een aantal risicofactoren voor het ontwikkelen van glaucoom:

  • Hoge oogdruk
  • Glaucoom in de naaste familie (vader, moeder, broer of zus)
  • Pigmentdispersie-syndroom
  • Pseudo-exfoliatie
  • Genetisch (mensen van Afrikaanse afkomst hebben een hoger risico)
  • Hoge bijziendheid (min-sterkte in bril of lenzen) geeft een hoger risico op glaucoom.
  • Een dikker hoornvlies dan gemiddeld beschermt tegen glaucoom, terwijl een dunner dan gemiddeld hoornvlies juist een risicofactor is voor glaucoom.
  • Hart- en vaatziekten, waaronder diabetes, geven ook een hoger risico op het ontwikkelen van glaucoom.

Hoe kan een optometrist glaucoom ontdekken?

De optometrist bij Oogzorgcentrum Salland brengt bij een glaucoom onderzoek alle risicofactoren in kaart en onderzoekt de zenuwvezels in het oog en de oogzenuw op afwijkingen. Op die manier kan de optometrist vaststellen of er afwijkingen aan de zenuwvezels of aan de oogzenuw zijn. Daarnaast kan de optometrist u ook vertellen hoeveel risico u hebt op het ontwikkelen van deze afwijkingen.

Hoe kan glaucoom behandeld worden?

Als de optometrist bij Oogzorgcentrum Salland een afwijking constateert bij het glaucoom onderzoek wordt u verwezen naar de oogarts voor een verder onderzoek. Bij de oogarts wordt er verder onderzoek gedaan naar u gezichtsveld en wordt op basis daarvan vaak een behandeling gestart. De behandeling bestaat meestal uit oogdruppels of een laserbehandeling. In sommige gevallen kan een oogarts ook een operatie voorstellen om de oogdruk lager te krijgen.

Download hieronder de patiëntenfolder Glaucoom: