Bijziendheid bij kinderen

Myopie (bijziendheid) komt de laatste jaren steeds vaker voor, met name onder kinderen. Een klein beetje bijziend zijn is voor de meeste mensen geen probleem, maar een grotere bijziendheid geeft op latere leeftijd meer risico op allerlei oogafwijkingen.

Zo heeft iemand die een brilsterkte van -5.00 of meer heeft bijvoorbeeld 3.3x meer kans om glaucoom te krijgen, 5.5x meer kans om staar te ontwikkelen en 21.5x meer kans om een netvliesloslating te krijgen en 40.6x meer kans op myope maculadegeneratie op latere leeftijd.

myopie bijziendheid risico

Bijziendheid begint vaak op jonge leeftijd en wordt dan geleidelijk steeds erger. Dit komt omdat het ontwikkelen van bijziendheid vaak gepaard gaat met de groei van het oog. Doordat het oog te snel groeit komt er ‘spanning’ op het netvlies te staan, waardoor iemand op latere leeftijd meer risico krijgt op oogafwijkingen.

Uit onderzoek blijkt dat de bijziende kinderen van vandaag de slechtzienden van de toekomst zijn!

Toename myopie wereldwijd

Wereldwijd neemt het aantal bijzienden in snel tempo toe. Zo is in Azië bijna 80% van de kinderen bijziend, waar dit vroeger nog maar 30-40% was. In het onderstaande plaatje is de toename van bijzienden in Azië te zien:

myopie bijziendheid prevalentie
Het aantal bijzienden neemt snel toe. Bron: Myopie.nl

Ook in Nederland neemt het aantal bijzienden snel toe. Waar vroeger minder dan 10% van de bevolking bijziend was, is dat in 2010 al meer dan 50%. De verwachting is dat in Nederland, net als in Azië dit aantal nog meer zal stijgen.

Myopie prevalentie nederland
Toename van bijziendheid in Nederland. Bron: Myopie.nl

Wat is de oorzaak van deze toename?

Een van de oorzaken van de toename van Myopie is het feit dat we steeds meer beeldschermen gebruiken door de dag heen. Het filmpje hieronder legt dit op een mooie manier uit:

Wat kunnen we er aan doen?

Gelukkig zijn er vandaag de dag steeds meer mogelijkheden om de groei van het oog af te remmen en om het risico op hoge bijziendheid fors te verminderen.

Bij een kind met bijziendheid maken we daarom altijd een risicoprofiel op en bespreken we de verschillende opties met de ouders/verzorgers. Hieronder ziet u een voorbeeld van het effect van een behandeling. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het resultaat van de behandeling beter is als je zo vroeg mogelijk (op jonge leeftijd) begint.

myopie bijziendheid behandeling
Hierboven kunt u bij de rode lijn zien dat een kind dat op zesjarige leeftijd een brilsterkte van -1.00 heeft gemiddeld op 17-jarige leeftijd een sterkte van -5.00 zal hebben (dit hebben meerdere onderzoeken uitgewezen de afgelopen jaren). De groene lijn is de verwachtte brilsterkte van datzelfde kind wanneer de bijziendheid behandeld wordt.

Behandelingsmogelijkheden

De verschillende opties voor behandeling zijn:

 1. Contactlenzen
  • Zachte contactlenzen (daglenzen)
  • Myopie Controle nachtlenzen
 2. Brillenglazen
  • Speciale brillenglazen voor myopie controle met een gepatenteerd ontwerp en bewezen effectiviteit
 3. Atropine oogdruppels
  • Deze druppels worden in verschillende doseringen voorgeschreven door de orthoptist/oogarts in het ziekenhuis.

Myopie behandeling is maatwerk! Daarom bespreken onze specialisten met u wat voor uw kind de beste behandeling is en wordt er voor elk kind een plan van aanpak opgesteld.

Als u meer informatie wilt of de ogen van uw kind graag wilt laten nakijken kunt u een afspraak inplannen voor een uitgebreid oogonderzoek.